MOLDEGAARD_silvia-brazzoduro-431498-unsplash.png

HMS

Moldegaard Maritime Logistics har som mål i all sin virksomhet å være i fremste rekke når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Vi arbeider etter en "null-feil"-tankegang.

Vi selger produkter som er både brannfarlige og eksplosjonsfarlige, og de kan være helse- og miljøskadelige ved feil håndtering. Vi arbeider derfor målbevisst for at produktene skal kunne brukes og håndteres uten unødig risiko for mennesker, miljø og eiendom.

Moldegaard Maritime Logistics fører en åpen dialog med kunder, leverandører, myndigheter og interessegrupper i samfunnet.

Varslingsplaner

Erdal forsyningsanlegg – Førde (PDF)
Dolvik – Bergen

Nabovarsel

Erdal forsyningsanlegg – Førde (PDF)
Dolvik – Bergen

HMS nyttig informasjon

Håndtering av oljeprodukter kan utgjøre en miljørisiko

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen stiller bl.a. krav om å vurdere og håndtere risiko ved drift av overgrunnstanker. For stasjonære overgrunnstanker er dette kravet hjemlet i forurensingsforskriften § 18.