container.jpg

Logistikk tjenester

Moldegaard vil med sin lange og brede erfaring innen arbeid med maritim transport, tilby tjenester knyttet til effektive logistikk løsninger.

Dette kan omfatte:

  • Prosjekter
  • Nisjeløsninger
  • Logistikkløsninger
  • Relaterte tjenester

Moldegaard har siden 2004 hatt driftsansvaret for flere forsyningsanlegg til A/S Norske Shell.  Fra 1.7.2010 overtok Moldegaard Shell sine forsyningsanlegg i Kristiansund og Førde.  Dette sikrer kundene i Romsdal og Nordmøre samt deler av Sogn og Fjordane lavest mulige priser på drivstoff og fyringsolje.  I tillegg oppnår vi redusert vegtransport av varer som er klassifisert som farlig gods, og færre vogntogkilometer gir reduserte miljøutslipp.

Les mer i vår service-brosjyre (Engelsk) (PDF)